Dầu dừa được chia làm 2 loại chính: dầu dừa nguyên chất (màu trắng đục) và dầu dừa nguyên chất tinh luyện (màu vàng trong).