Câu trả lời là có, vì cũng công dụng tương tự như tóc, dầu dừa nuôi dưỡng mi, giúp mi sẽ dài da và dầy lên trông thấy.