Dầu dừa nguyên chất có màu trắng đục, có khi hơi ngà chút xíu hoặc trong hơn. Dầu dừa nguyên chất ở trạng thái đông lại có màu trắng đục hơn.