• Dầu dừa có màu vàng nhạt hoặc trắng ngà; sền sệt gần giống dầu ăn
  • Có mùi thơm đặc trưng của dừa, mùi của nhiệt đới.
  • Có thể sử dụng cả bôi hoặc ăn uống.
  • Nếu để dầu dừa ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 25oC thì dầu sẽ đông đặc lại thành một khối có màu trắng.

Dầu dừa nguyên chất đạt chất lượng tốt thường có màu vàng nhạt hoặc trắng ngà. Đối với các loại có màu vàng đậm là do nấu ở nhiệt độ quá cao, làm giảm lượng dưỡng chất trong dầu. Còn trong veo như nước là loại dầu đã qua xử lý với chất tẩy không còn giữ được sự thuần khiết nữa.

Mùi thơm của dầu khá rõ rệt vậy nên nếu loại dầu dừa có mùi quá nhạt thì có thể đã bị pha tạp.

Một cách khá đặc biệt có thể đánh giá chất lượng dầu dừa đã tinh khiết chưa đó là dựa vào tính đông đặc của dầu dừa. Cụ thể nhiệt độ nóng chảy của dầu dừa là dưới 25oC còn của nước và một số chất lỏng thông thường khác là dưới 0oC vậy nên khi để dầu dừa ở nơi có nhiệt độ trong khoảng từ 1oC đến 25oC mà dầu dừa đông đặc toàn bộ nghĩa là đầu dừa không bị pha loãng. Còn nếu dầu dừa chỉ đông đặc một phần có nghĩa là dầu dừa đã bị pha.