Có 2 phương pháp chế biến dầu dừa phổ biến:

Cách 1: Chế biến dầu dừa bằng phương pháp thủ công có đun lửa
Cách 2: Chế biến dầu dừa bằng phương pháp ép lạnh