Sử dụng dầu dừa không đúng cách có thể dẫn đến một số tác dụng phụ.

Dầu dừa hợp với đa số người tuy nhiên có những người có cơ địa đặc biệt không hợp dầu dừa hoặc sử dụng dầu dừa sai cách không tránh khỏi việc mang lại những tác dụng phụ.

Đọc thêm: Những Tác Dụng Phụ của Dầu Dừa